باران

گم شده ام


من غم انگیز ترین حادثه زندگی ام

قطره ای حل شده در آب حیات

                                                          و

چو عکسی که نمایان شده بر صفحه خاک ولی انگار که من

                                                                                               گم شده ام

لای غوغای خزان

                                   غرق در وسعت دریای زمان

                                                                                     آری انگار که من

                                                                                               گم شده ام

[ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 ] [ 22:57 ] [ فاطمه ] [ ]

حرف آباشک تو در زیر باران دیدنی ست

مثل شرشر های باران چیدنی ست

پشت آهنگ قشنگ ناودان

بوی نای قطره اش بوییدنی ست

قطره قطره آب باران توی حوض

مثل یک چرخ و فلک چرخیدنی ست

آب باران روی قاب شیشه ها

مثل اشک کوکان لغزیدنی ست

زیر باران توی کوچه حرف آب

از نگاه خسته ات پرسیدنی ست


[ سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 ] [ 22:21 ] [ فاطمه ] [ ]

بگذار

بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را


                                   به عریانی خویش بگشاید


هر چند آن جا جز رنج و

                               پریشانی نباشد 


ام کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن!

                                                                                                                  دکتر علی شریعتی

[ دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392 ] [ 22:16 ] [ فاطمه ] [ ]

بی قرار

گفتم دل و جان در سر کارت کردم هر چیز که داشتم نثارت کردم

         گفتا تو که باشی!!!؟

                                   که کنی یا نکنی

این من بودم که بی قرارت کردم.

[ چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 ] [ 18:23 ] [ فاطمه ] [ ]


[ دوشنبه چهاردهم مرداد 1392 ] [ 13:18 ] [ فاطمه ] [ ]

یواشکی....


میدونے قشنگتریـטּ احساسـ چہ وقتیہ؟


وقتے برمیگردے یواشڪے بہ عشقتـ نگاهـ ڪنے


مے بینے ڪہ اونمـ داشتہ بهتـ نگاهـ میڪردهـ ......

[ جمعه یازدهم مرداد 1392 ] [ 12:24 ] [ فاطمه ] [ ]

مترسک


واسه دشت وسیع مهربونیات مترسک میشم ,تا هرگز  غم دور و برت پیدا نشه !!!!!!!!!!!

[ پنجشنبه دهم مرداد 1392 ] [ 18:58 ] [ فاطمه ] [ ]

دیدنانصاف نیست …

دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی …

و آنقدر بزرگ باشد …

که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی …

[ دوشنبه هفتم مرداد 1392 ] [ 20:10 ] [ فاطمه ] [ ]

دعا

 

نردبان دلم شکسته است, می شود برای من کمی دعا کنی ؟

یا اگر خدا اجازه می دهد, کمی به جای من خدا خدا کنی ؟

راستش دلم مثل نماز بین راه, خسته و شکسته است, می شود برای بیقراری دلم سفارشی به آن رفیق با وفا کنی ؟

[ شنبه پنجم مرداد 1392 ] [ 22:20 ] [ فاطمه ] [ ]

آموختن
ما زهر صاحبدلی یک رشته فن آموختیم !

عشق از لیلی و صبر از کوهکن آموختیم !

گریه از مرغ سحر, خود سوزی از پروانه ها

صد سرا ویرانه شد تا ساختن آموختیم !

[ پنجشنبه سوم مرداد 1392 ] [ 21:57 ] [ فاطمه ] [ ]

کاش

کــاش مـــی دانستــــی چقـــدر دلـــم برای ضَــربِ آهنگِ قـــدمهایتـــــــ

گرمـــی نفسهایت، مهربانــــی صدایتــــــــــــ تنگ شده

کاش مـــی دانستـــی چقـــدر دلواپسِ توأم

کاش مـــی دانستـــی چقـــدر تنهــام ، چقـــدرخستـــه ام

و چقـــدر به حضورِ سبزت مُحتاجَم

و همیشه ازخودم مــــی پُرسم

این همه که من به تو فکـــر مـــی کنم

تو هـــم به مــن فکـــر مـــی کنــــی؟
!

 

           
[ پنجشنبه سوم مرداد 1392 ] [ 20:23 ] [ فاطمه ] [ ]

دروغ
اسم هر دویمان را در گینس ثبت میکنند !


تو در دروغ گفتن رکورد زدی … 


من در باور کردن … !!!


 

متــــــــاسفم


 

نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست


 

نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم


 

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را


 

از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم


 

تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم

 

[ سه شنبه یکم مرداد 1392 ] [ 15:32 ] [ فاطمه ] [ ]